Güzel Konuşma ve Sunum Becerileri

"İŞTE BU!" DEDİRTEBİLMEK

"Galip gelen kelimeler değil, kelimelerin nasıl kullanıldığıdır. Sonuca götüren ise ne dediğiniz değil, ne yaptığınızdır."

Etkin bir sunum, bu iki temel farkındalık  üzerine kurulmalıdır. Öngörülen eğitim, bu iki farkındalığı
"sunuş becerileri" açısından geliştirmeyi ve etkin uygulama tekniklerini benimsetmeyi sağlamaktadır.

AMAÇ:

 • Sunumu beynin bilgiyi işleme süreciyle uyumlu olarak tasarlamayı,
 • Herhangi bir sunum için gerekli olan ön hazırlık gereksinimlerini tanımlayabilmeyi ve bu doğrultuda sunuşlarını tasarlayabilmeyi ve etkili görsel malzemeyi hazırlamayı, 
 • Sunum esnasında sunuşun verimliliğini arttırabilmeyi, hatırda kalması için hafıza kancalarını kullanmayı,
 • Sunumu Etkin beden dili ile desteklemeyi ile hitap, vurgulama ve tonlama tekniklerini kazanmayı,
 • Topluluk önünde kendine güven ve iç-dış uyum yetkinliklerine sahip olmayı sağlamaktır.


EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • İletişimin Sunuş becerilerindeki rol,
 • Profesyonel sunuş Temel ilkeler,
 • Sunumu etkileyen faktörler,
 • Nasıl sunalım- Sunucunun   sorumlulukları,
 • Planlama / hazırlık,
 • Katılımcıların "almaya" hazır hale getirilmesi ve ilgi,
 • Sunucunun iletişim becerileri / "başarılı" sunum,
 • Sunumda etkili ve düzgün konuşma,
 • Etkili ve düzgün konuşmanın temel ilkeleri,
 • Katılımcıları anlamak ve anlaşılır olmak,
 • Genel konuşma hataları ve öneriler,
 • Grup karşısında konuşma ve kendimizi izleme,
 • Sahne kullanımı,
 • Beden dili,
 • Akıcı ve düzgün konuşma,
 • Sunumda iletişim,
 • Tek ve çift yönlü iletişim,
 • Algılamalar ve yanılgılar,
 • Katılımcılarla görsel iletişim,
 • Katılımcıları ilgili ve canlı tutma teknikleri,
 • Sunum uygulama teknikleri ve kullanım yerleri,
 • Düz anlatım,
 • Uygulama ve katılımı destekleme,
 • Katılımcılara soru sorma / yönlendirme,
 • Tartışma teknikleri,
 • Sunum araç-gereçleri ve doğru kullanımı,
 • Karşılaşılan zor katılımcıların yönetimi,
 • Soru sorma ve yanıtlama ilkeleri,
 • Örnek sunumlar ve öneriler,
 • Uygulamalar,
 • Görsel araçlarla kısa sunumlar,
 • Tartışarak birlikte değerlendirmeler,
 • Uygulama ve örnek olay çalışmaları,
 • Video çekimli bireysel sunumlar,
 • Rol canlandırma.


SÜRE :
 2 GÜN

Bizi ziyaret eden tüm davetlilerimize teşekkürlerimizle...
Başarı Akademi ve Marjinal Akademi işbirliği ile Bakırköy´de ve Kadıköy´de hızlı okuma eğitim programlarımız başlamıştır.
Öğrencilerin çoğu, özellikle sınavlarda, paragraf sorularını görünce korkar ve okumaktan vaz geçer. Halbuki sınavlarda...
Günümüzde hızla değişen bilgi çağına uyum sağlam için etkin ve hızlı okumak bir ayrıcalık değil...
Hızlı Okuma - Dikkat Odak - Paragraf Eğitimlerimizde %30 indirim ...
Marjinal Akademi olarak Hızlı Okuma eğitimi için ISMMMO ile İndirim Anlaşmasını imzaladık.
Kişisel gelişim, yönetici ve "öğrenci gelişimi" eğitimleri konusundaki engin bilgimizi sizlerle paylaşıyoruz...